Praktische informatie

Ik werk als therapeut vanuit de Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie, de Gestalttherapie en de Emotionally Focused Therapy (EFT).

Tarieven

Intake coaching en psychosociale therapie per uur €80,- *
Coaching en psychosociale therapie per uur €80,- *
Online coaching en psychosociale therapie per uur €80,- *
Coaching en psychosociale therapie voor bedrijven per uur €120,- *
Intake relatietherapie per sessie van 90 minuten €120,-* 
Relatietherapie per sessie van 90 minuten €120,- * 
Relatie experience 7 sessies van 90 minuten €820,- * 
Gezinstherapie per sessie van 90 minuten €120,-* 

* vrijgesteld van BTW

 • Voor uit huis wonende studenten geldt een tarief van €65,- per uur *.
 • Afspraken die meer tijd vragen worden naar rato berekend (per 15 minuten).
 • Voor gezinstherapie bedragen de reiskosten € 0,21/km en voor de reistijd reken ik het uurtarief vanaf 5 km.
 • Wil je een afspraak afzeggen? Dat mag altijd, maar dan wel uiterlijk 48 uur van te voren door het sturen van een sms-bericht of een email. Doe je dit niet, dan ben ik genoodzaakt om het therapiebedrag in rekening te brengen.
 • Facturering vindt binnen een week na ieder gesprek plaats en dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden.

Vergoedingen

Ik ben geregistreerd therapeut en lid van de beroepsverenigingen LVPW, NVAGT en de RBCZ. Mijn psychosociale therapie wordt door veel zorgverzekeraars  (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Je hebt geen verwijzing nodig van de huisarts. Hier kun je zien of je in aanmerking komt voor vergoeding.

Zorgverzekering CZ en Prolife vergoeden ook relatietherapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering, mits de therapie door een geregistreerd therapeut wordt gegeven. In mijn geval is dat zo. Het is de moeite waard om bij je eigen zorgverzekering na te gaan of bij hen deze mogelijkheid ook geldt.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem indien je twijfelt zelf contact op met je eigen zorgverzekeraar!

Beroepsverenigingen & netwerken

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en netwerken:

 • Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
 • Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT)
 • European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
 • Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
 • De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christen Hulpverleners (NVVCH)
 • Stichting Ik zoek christelijke hulp (IZCH)
 • De Relatie Herstel Academie
 • Kempler Instituut Nederland (KIN)

AGB-code praktijk: 90068147
AGB-code zorgverlener: 90109141

 

Werkwijze

Aanmelden
Via het contactformulier op de website, via email of via telefoon kun je je aanmelden bij De Levensadem Psychosociale hulpverlening.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek leer je mij en mijn manier van werken kennen. We gaan jouw hulpvraag onderzoeken en zien of het klikt met elkaar. Mocht ik geen passend therapeutisch aanbod voor je hebben dan zal ik je naar vermogen helpen bij het zoeken van geschikte andere hulpverlening.

Vervolgtraject
We gaan samen aan de slag en sluiten met elkaar een behandelingsovereenkomst.

Systeemgericht

Ik werk systeemgericht en ik geloof in de grote meerwaarde van het betrekken van belangrijke anderen van een cliënt. Indien ik het voor de therapie van belang vind om een belangrijke ander te betrekken – partner, ouder, broer, zus, vriend etc. – dan doe ik dat altijd in onderling overleg met jou als cliënt.

Klachten en geschillen

Het is belangrijk om je onvrede of klacht eerst met je therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen wij er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Indien je het moeilijk vindt om je onvrede mondeling onder woorden te brengen kan het helpen dit op te schrijven en dit schrijven aan mij als je therapeut voor te leggen en er vervolgens samen over te praten.
Kom je er echt niet uit, dan kun je daarna een klachtenprocedure in gang zetten.
Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van WKKGZ.
Als lid van de beroepsvereniging LVPW val ik, Marie-Yvonne Klostermann, eigenaar van De Levensadem Psychosociale hulpverlening, onder diens klachtenregeling. Ik ben aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Hier kun je het klachtenprotocol van de LVPW  downloaden.

Incidenten

De Levensadem Psychosociale hulpverlening heeft een VIM Veilig Incident Melden beleid volgens de wet WKKGZ rond incidenten die zich in mijn praktijk kunnen voordoen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op...

In het kort

De Levensadem Psychosociale hulpverlening is een professionele praktijk voor psychosociale therapie, relatietherapie en coaching.

Contact

Marie-Yvonne Klostermann
Thorbeckelaan 29
5103 BT Dongen

Telefoon

Mobiel: 06-24181473

Overige info

Aangesloten bij de LVPW, RBCZ en de SCAG
KvK: 72004266
BTWnr: NL 001680578B81
AGB-code praktijk: 90068147
AGB-code zorgverlener: 90109141